ส่งข้อความ
aboutus
สายการผลิต

ฉลากพิมพ์สกรีนสำหรับพิมพ์ซิลิกอนหรือหมึกธรรมดาโต๊ะของเราสามารถพิมพ์ซิลิกอนและหมึกธรรมดาได้ ไม่ว่าตราหรือผ้า ทั้งสองอย่างก็โอเค

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 2

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 3T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 4

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 5

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 6

 

วิจัยและพัฒนา

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0

T&K Garment Accessories Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

รายละเอียดการติดต่อ